GOLD ICT IS ISO27001 GECERTIFICEERD
EN DAAR ZIJN ZE TROTS OP!

Gold ICT is sinds januari 2021 officieel ISO 27001 gecertificeerd. Dit is een mooie bevestiging van wat ze al jaren doen. Gold ICT hecht waarde aan zorgvuldig omgaan met beveiliging en privacy. De norm beschrijft hoe Gold ICT procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen.

Zekerheid informatiebeveiliging

Gold ICT werkt al veel langer volgens de standaarden en normen van ISO 27001, maar heeft er nu voor gekozen dit onafhankelijk te laten toetsen, wat is bekrachtigd met deze certificering. “We zien in toenemende mate dat van onze klanten wordt geëist dat zij zakendoen met ISO gecertificeerde leveranciers. Er is veel aandacht voor informatiebeveiliging. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Deze certificering toont aan wij dit op orde hebben en onze klanten hiermee ontzorgen. Wij denken dat onze klanten terecht van een ICT-partner mogen verwachten dat de informatiebeveiliging goed is geregeld en dat zij daar geen vraagtekens bij hoeven te zetten. Ons ISO-certificaat toont aan dat we dit inderdaad voor onze klanten op orde hebben en vormt dus een stukje extra zekerheid naar onze klanten.”

Meerwaarde en kostenbesparing voor klanten

De ISO-certificering kost de klanten van Gold ICT niks extra’s, maar het levert wel direct meer op. “Onze klanten zijn minder geld kwijt aan externe audits of accountantcontroles omdat de certificering deze controles overbodig maakt. Uiteraard nemen wij onze kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging mee in onze gesprekken en jaarplannen van onze klanten. We helpen onze klanten graag verder op het gebied van ICTbeheer en beveiliging.”

Kies voor veilige en totale ICT-ontzorging

Het ISO-certificaat geldt voor de gehele organisatie van Gold ICT.

We zijn er trots op dat al onze afdelingen voldoen aan alle gestelde richtlijnen.